یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.Export Journal XML شماره هاي اتي - - 10 مقاله

سال 1401
Export Journal XML Articles RSS سال 12 - شماره 32 (زمستان 10-1401 - شماره پیاپی : 32) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 12 - شماره 31 (پاییز 7-1401 - شماره پیاپی : 31) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 12 - شماره 30 (تابستان 4-1401 - شماره پیاپی : 30) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 12 - شماره 29 (بهار 1-1401 - شماره پیاپی : 29) - 6 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 28 (زمستان 10-1400 - شماره پیاپی : 28) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 27 (پاپيز 7-1400 - شماره پیاپی : 27) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 26 (تابستان 4-1400 - شماره پیاپی : 26) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 25 (بهار 1-1400 - شماره پیاپی : 25) - 6 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 24 (زمستان 10-1399 - شماره پیاپی : 24) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 23 (پاييز 7-1399 - شماره پیاپی : 23) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 22 (تابستان 4-1399 - شماره پیاپی : 22) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 21 (بهار 1-1399 - شماره پیاپی : 21) - 6 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 20 (زمستان 10-1398 - شماره پیاپی : 20) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 19 (پاييز 7-1398 - شماره پیاپی : 19) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 18 (تابستان 4-1398 - شماره پیاپی : 18) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 17 (بهار 1-1398 - شماره پیاپی : 17) - 6 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS سال 8 - شماره 16 (پاييز و زمستان 12-1397 - شماره پیاپی : 16) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 8 - شماره 15 (بهار و تابستان 3-1397 - شماره پیاپی : 15) - 10 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 14 (پاييز و زمستان 12-1396 - شماره پیاپی : 14) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 13 (بهار و تابستان 1-1396 - شماره پیاپی : 13) - 10 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS سال 6 - شماره 12 (پاييز و زمستان 8-1395 - شماره پیاپی : 12) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 6 - شماره 11 (بهار و تابستان 6-1395 - شماره پیاپی : 11) - 9 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS سال 5 - شماره 10 (پاييز و زمستان 12-1394 - شماره پیاپی : 10) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 5 - شماره 9 (بهار و تابستان 6-1394 - شماره پیاپی : 9) - 8 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS سال 4 - شماره 8 (پاييز و زمستان 12-1393 - شماره پیاپی : 8) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 4 - شماره 7 (بهار و تابستان 6-1393 - شماره پیاپی : 7) - 8 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS سال 3 - شماره 6 (پاييز و زمستان 12-1392 - شماره پیاپی : 6) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 3 - شماره 5 (بهار و تابستان 6-1392 - شماره پیاپی : 5) - 8 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS سال 2 - شماره 4 (پاييز و زمستان 12-1391 - شماره پیاپی : 4) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 2 - شماره 3 (بهار و تابستان 6-1391 - شماره پیاپی : 3) - 7 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS سال 1 - شماره 2 (پاييز و زمستان 12-1390 - شماره پیاپی : 2) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 1 - شماره 1 (بهار و تابستان 6-1390 - شماره پیاپی : 1) - 7 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی مرمت و معماری ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Conservation and Architecture in Iran

Designed & Developed by : Yektaweb