آمار مقالات


آمار مقالات شش ماه اخیر: دریافت شده: 60 | پذیرفته شده: 1 | رد شده: 3 | نرخ پذیرش: 0.02 | نرخ عدم پذیرش: 0.05
آمار مقالات یکسال ماه اخیر: دریافت شده: 119 | پذیرفته شده: 4 | رد شده: 25 | نرخ پذیرش: 0.03 | نرخ عدم پذیرش: 0.21
آمار کل مقالات: دریافت شده: 468 | پذیرفته شده: 61 | رد شده: 238 | نرخ پذیرش: 0.13 | نرخ عدم پذیرش: 0.51

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 111 4
مقالات دارای دو نویسنده: 149 18
مقالات دارای سه نویسنده: 156 26
مقالات دارای چهار نویسنده: 46 13
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 5 0

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه هنر اصفهان 245 128 35
دانشگاه تهران 38 23 3
دانشگاه علم و صنعت ایران 25 17 4
دانشگاه تربیت مدرس 24 15 2
دانشگاه شهید بهشتی 24 19 4
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 23 16 0
دانشگاه کاشان 19 11 3
دانشگاه اصفهان 18 13 3
دانشگاه یزد 17 10 2
دانشگاه هنر اسلامی تبریز 16 10 1
دانشگاه ایلام 15 7 1
دانشگاه هنر تهران 12 8 3
دانشگاه مازندران 9 5 1
دانشگاه بوعلی سینا 9 5 1
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز 8 4 0
دانشگاه شیراز 7 6 2
دانشگاه صنعتی اصفهان 7 6 4
سازمان میراث فرهنگی 7 7 0
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 6 3 1
دانشگاه آزاد 6 4 0
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد 6 3 0
دانشگاه حکیم سبزواری 5 2 0
دانشگاه بین المللی امام خمینی 5 4 0
دانشگاه ارومیه 5 2 0
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان 5 4 2
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 5 5 0
هنر اصفهان 4 3 0
دانشگاه صنعتی جندی شاپور 4 2 0
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 4 3 0
میراث فرهنگی 4 4 0
دانشگاه آزاد خوراسگان 4 4 4
دانشگاه آزاد اسلامی اردستان 4 2 0
دانشگاه بو علی سینا 4 2 0
دانشگاه هنر 3 3 0
دانشگاه آزاد تهران غرب 3 2 0
دانشگاه آزاد تهران مرکز 3 2 0
دانشگاه آزاد اسلامی همدان 3 3 0
دانشگاه تبریز 3 3 1
دانشگاه جیرفت 3 1 0
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3 2 0
Univercity 3 2 0
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاوس 3 1 1
دانشگاه بیرجند 3 2 1
دانشگاه یاسوج 3 3 0
دانشگاه سمنان 3 3 0
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج 3 1 0
دانشگاه سیستان و بلوچستان 3 2 0
دانشگاه گلستان 3 2 1
آزاد کرمانشاه 2 1 0
دانشگاه هریس 2 2 0

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱/۲۲

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی- پژوهشی مرمت و معماری ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Maremat & Me'mari-e Iran

Designed & Developed by : Yektaweb