آمار مقالات


آمار مقالات شش ماه اخیر: دریافت شده: 60 | پذیرفته شده: 0 | رد شده: 3 | نرخ پذیرش: 0 | نرخ عدم پذیرش: 0.05
آمار مقالات یکسال ماه اخیر: دریافت شده: 121 | پذیرفته شده: 5 | رد شده: 38 | نرخ پذیرش: 0.04 | نرخ عدم پذیرش: 0.31
آمار کل مقالات: دریافت شده: 609 | پذیرفته شده: 83 | رد شده: 330 | نرخ پذیرش: 0.14 | نرخ عدم پذیرش: 0.54

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 140 5
مقالات دارای دو نویسنده: 205 23
مقالات دارای سه نویسنده: 201 36
مقالات دارای چهار نویسنده: 58 18
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 4 1

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه هنر اصفهان 322 170 47
دانشگاه علم و صنعت ایران 50 32 8
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 46 32 1
دانشگاه تربیت مدرس 45 27 4
دانشگاه تهران 44 29 6
دانشگاه شهید بهشتی 33 27 5
دانشگاه هنر اسلامی تبریز 27 17 3
دانشگاه یزد 27 16 2
دانشگاه کاشان 22 12 4
دانشگاه اصفهان 18 13 5
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 16 9 1
دانشگاه ایلام 15 7 1
دانشگاه هنر تهران 15 11 3
دانشگاه مازندران 12 7 1
دانشگاه بوعلی سینا 11 7 1
دانشگاه صنعتی جندی شاپور 10 5 0
دانشگاه شیراز 10 8 3
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز 10 5 0
دانشگاه بین المللی امام خمینی 9 8 1
دانشگاه صنعتی اصفهان 8 7 4
دانشگاه هنر 8 7 1
دانشگاه ارومیه 7 3 1
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد 7 4 1
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان 7 6 3
سازمان میراث فرهنگی 7 7 1
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 6 4 1
دانشگاه آزاد 6 4 0
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 6 6 0
دانشگاه آزاد اسلامی همدان 5 4 0
دانشگاه حکیم سبزواری 5 2 0
دانشگاه بیرجند 5 3 1
دانشگاه هنر شیراز 5 4 0
دانشگاه سیستان و بلوچستان 5 4 1
دانشگاه فنی و حرفه ای 5 3 0
هنر اصفهان 4 3 0
دانشگاه تبریز 4 4 1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 4 3 0
دانشگاه آزاد خوراسگان 4 4 4
میراث فرهنگی 4 4 0
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج 4 2 0
دانشگاه یاسوج 4 4 0
دانشگاه پیام نور 4 2 0
دانشگاه قم 4 4 0
دانشگاه سمنان 4 4 0
دانشگاه آزاد اسلامی گنبدکاووس 4 2 0
دانشگاه آزاد اسلامی اردستان 4 2 0
دانشگاه بو علی سینا 4 2 0
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز 4 3 0
دانشگاه آزاد تهران مرکز 3 2 0
دانشگاه گلستان 3 2 1

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۳/۱۸

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی- پژوهشی مرمت و معماری ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Maremat & Me'mari-e Iran

Designed & Developed by : Yektaweb