آمار مقالات


آمار مقالات شش ماه اخیر: دریافت شده: 64 | پذیرفته شده: 0 | رد شده: 12 | نرخ پذیرش: 0 | نرخ عدم پذیرش: 0.19
آمار مقالات یکسال ماه اخیر: دریافت شده: 128 | پذیرفته شده: 2 | رد شده: 44 | نرخ پذیرش: 0.02 | نرخ عدم پذیرش: 0.34
آمار کل مقالات: دریافت شده: 549 | پذیرفته شده: 73 | رد شده: 293 | نرخ پذیرش: 0.13 | نرخ عدم پذیرش: 0.53

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 124 5
مقالات دارای دو نویسنده: 182 21
مقالات دارای سه نویسنده: 184 30
مقالات دارای چهار نویسنده: 53 16
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 5 1

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه هنر اصفهان 268 141 38
دانشگاه تهران 40 25 6
دانشگاه علم و صنعت ایران 39 26 6
دانشگاه شهید بهشتی 31 25 5
دانشگاه تربیت مدرس 29 18 2
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 26 19 0
دانشگاه هنر اسلامی تبریز 23 14 3
دانشگاه یزد 23 13 2
دانشگاه کاشان 20 11 4
دانشگاه اصفهان 18 13 5
دانشگاه ایلام 15 7 1
دانشگاه هنر تهران 14 10 3
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 13 6 1
دانشگاه بوعلی سینا 10 6 1
دانشگاه شیراز 10 8 3
دانشگاه مازندران 9 5 1
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز 8 4 0
دانشگاه صنعتی جندی شاپور 8 4 0
دانشگاه صنعتی اصفهان 7 6 4
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد 7 4 0
سازمان میراث فرهنگی 7 7 1
دانشگاه هنر 7 6 0
دانشگاه بین المللی امام خمینی 7 6 0
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 6 6 0
دانشگاه آزاد 6 4 0
دانشگاه بیرجند 5 3 1
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان 5 4 2
دانشگاه حکیم سبزواری 5 2 0
دانشگاه آزاد اسلامی همدان 5 4 0
دانشگاه ارومیه 5 2 1
میراث فرهنگی 4 4 0
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 4 3 0
دانشگاه آزاد خوراسگان 4 4 4
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز 4 3 0
دانشگاه آزاد اسلامی اردستان 4 2 0
دانشگاه بو علی سینا 4 2 0
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج 4 2 0
هنر اصفهان 4 3 0
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3 2 0
Univercity 3 2 0
دانشگاه یاسوج 3 3 0
دانشگاه هنر شیراز 3 2 0
دانشگاه سمنان 3 3 0
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاوس 3 1 1
دانشگاه سیستان و بلوچستان 3 2 0
دانشگاه بجنورد 3 3 0
دانشگاه گلستان 3 2 1
دانشگاه آزاد تهران غرب 3 2 0
دانشگاه آزاد تهران مرکز 3 2 0
دانشگاه قم 3 3 0

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۲۸

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی- پژوهشی مرمت و معماری ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Maremat & Me'mari-e Iran

Designed & Developed by : Yektaweb