آمار مقالات


آمار مقالات شش ماه اخیر: دریافت شده: 55 | پذیرفته شده: 0 | رد شده: 22 | نرخ پذیرش: 0 | نرخ عدم پذیرش: 0.4
آمار مقالات یکسال ماه اخیر: دریافت شده: 116 | پذیرفته شده: 2 | رد شده: 48 | نرخ پذیرش: 0.02 | نرخ عدم پذیرش: 0.41
آمار کل مقالات: دریافت شده: 521 | پذیرفته شده: 72 | رد شده: 289 | نرخ پذیرش: 0.14 | نرخ عدم پذیرش: 0.55

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 121 5
مقالات دارای دو نویسنده: 169 21
مقالات دارای سه نویسنده: 175 29
مقالات دارای چهار نویسنده: 50 16
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 5 1

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه هنر اصفهان 263 138 38
دانشگاه تهران 40 25 6
دانشگاه علم و صنعت ایران 36 24 5
دانشگاه تربیت مدرس 28 17 2
دانشگاه شهید بهشتی 28 23 4
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 25 18 0
دانشگاه یزد 23 13 2
دانشگاه کاشان 20 11 4
دانشگاه هنر اسلامی تبریز 19 11 3
دانشگاه اصفهان 18 13 5
دانشگاه ایلام 15 7 1
دانشگاه هنر تهران 13 9 3
دانشگاه شیراز 9 7 3
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 9 4 1
دانشگاه مازندران 9 5 1
دانشگاه بوعلی سینا 9 5 1
دانشگاه صنعتی جندی شاپور 8 4 0
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز 8 4 0
سازمان میراث فرهنگی 7 7 1
دانشگاه بین المللی امام خمینی 7 6 0
دانشگاه صنعتی اصفهان 7 6 4
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد 7 4 0
دانشگاه آزاد 6 4 0
دانشگاه هنر 5 5 0
دانشگاه حکیم سبزواری 5 2 0
دانشگاه ارومیه 5 2 1
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان 5 4 2
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 5 5 0
هنر اصفهان 4 3 0
میراث فرهنگی 4 4 0
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 4 3 0
دانشگاه آزاد خوراسگان 4 4 4
دانشگاه آزاد اسلامی اردستان 4 2 0
دانشگاه بو علی سینا 4 2 0
دانشگاه گلستان 3 2 1
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج 3 1 0
دانشگاه آزاد تهران غرب 3 2 0
دانشگاه آزاد تهران مرکز 3 2 0
دانشگاه قم 3 3 0
دانشگاه آزاد اسلامی همدان 3 3 0
دانشگاه تبریز 3 3 1
دانشگاه خوارزمی 3 2 0
دانشگاه جیرفت 3 1 0
دانشکده فنی شماره یک تبریز 3 1 0
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3 2 0
Univercity 3 2 0
دانشگاه یاسوج 3 3 0
دانشگاه بیرجند 3 2 1
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز 3 2 0
دانشگاه هنر شیراز 3 2 0

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۷/۲۸

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی- پژوهشی مرمت و معماری ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Maremat & Me'mari-e Iran

Designed & Developed by : Yektaweb