Journal archive for Google Scholar Robot!

Maremat & Me'mari-e Iran

نشریه علمی مرمت و معماری ایرانVolume 1, Number 2 (2012-2)


تأثیر دامنه خمیری خاک (PI) بر مقاومت کششی و فشاری خشتهای تثبیت شده با سیمان برای استفاده در حفاظت از سازه‌های خشتی
تأثیر دامنه خمیری خاک (PI) بر مقاومت کششی و فشاری خشتهای تثبیت شده با سیمان برای استفاده در حفاظت از سازه‌های خشتی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و مطالعه برج- مقبره های قرن 8 و 9 ه.ق در مازندران
بررسی و مطالعه برج- مقبره های قرن 8 و 9 ه.ق در مازندران
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاریخی و باستان شناختی قلعه خان لنجان(قلعه بزی) اصفهان
بررسی تاریخی و باستان شناختی قلعه خان لنجان(قلعه بزی) اصفهان
| [PDF-FA] | [XML] |

نقش مشارکت مردمی در کاهش خسارت ناشی از زلزله(پیش، حین و پس از بحران) در بافت تاریخی شهرها
نقش مشارکت مردمی در کاهش خسارت ناشی از زلزله(پیش، حین و پس از بحران) در بافت تاریخی شهرها
| [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی و تحلیل جریان‌های حرکت پیاده در بافت‌های تاریخی با رویکرد احیا و پویایی اجتماعی (مطالعه موردی: محله‌ی جلفای اصفهان)
مدل سازی و تحلیل جریان‌های حرکت پیاده در بافت‌های تاریخی با رویکرد احیا و پویایی اجتماعی (مطالعه موردی: محله‌ی جلفای اصفهان)
| [PDF-FA] | [XML] |

بازشناسی جایگاه باغ شاه در شهر اشرف البلاد در دوران صفوی و پس از آن
بازشناسی جایگاه باغ شاه در شهر اشرف البلاد در دوران صفوی و پس از آن
| [PDF-FA] | [XML] |

تداوم فرهنگ بومی آفرینش به منزله معیاری برای ارزیابی اصالت در حفاظت آثار تاریخی ایران
تداوم فرهنگ بومی آفرینش به منزله معیاری برای ارزیابی اصالت در حفاظت آثار تاریخی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles