نشریه علمی- پژوهشی مرمت و معماری ایران- درباره نشریه
مشخصات نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صاحب امتیاز: دانشگاه هنر اصفهان 

  مدیر مسئول: دکتر فرهنگ مظفر

  سردبیر: دکتر احمد صالحی کاخکی

  دوفصلنامه «مرمت و معماری ایران» براساس مجوز شماره 89359/11/3/89 مورخ 18/11/1389 از کمیسیون نشریات علمی کشور،‌ وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی- پژوهشی است.

  پروانه انتشار این نشریه به شماره 19501/91 مورخ 9/7/91 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است.

  نشریه مرمت و معماری ایران در پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی (ISC) به آدرس www.ricest.ac.ir و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) به آدرس www.sid.ir و بانک اطلاعات نشریات کشور به آدرس www.magiran.com نمایه می‌شود.

** براساس جلسه شورای راهبردی مرکز استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال 1394 به نشریه علمی- پژوهشی، مرمت و معماری ایران ضریب تاثیر 0.031 و شاخص آنی 0.063 اختصاص داده شده است.  ورود به سایت ISC

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی- پژوهشی مرمت و معماری ایران:
http://mmi.aui.ac.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب