نشریه علمی مرمت و معماری ایران- اطلاعات تکمیلی
اطلاعات بررسی مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نوع داوری مقاله

داوری در نشریه مرمت و معماری ایران به صورت غیرحضوری میباشد. بدین صورت که داوران متناسب با هرمقاله توسط سردبیر انتخاب میشوند و مقاله از طریق سامانه نشریه برای ایشان ارسال میشود و نویسنده میتواند نتایج را بعد از تایید سردبیر در سامانه نشریه ببیند.

زمان بررسی مقاله

زمان بررسی مقاله با توجه به موضوع و کیفیت مقاله متغیر است (ممکن است یک مقاله نیاز به چندین مرحله داوری و اصلاح داشته باشد). ضمنا برای هر داور در هرمرحله شصت روز فرصت داوری درنظر گرفته شده است.

هزینه ارسال و چاپ مقاله

نشریه  مبلغ پنجاه هزار تومان برای ارسال مقاله در نظر گرفته است که نویسنده بعد از تایید موضوع مقاله توسط سردبیر از طریق پرداخت الکترونیک سامانه میتواند آنرا پرداخت نماید. در صورتی که مقاله مورد پذیرش قرار گرفت میبایست مبلغ پنجاه هزار تومان دیگر بابت هزینه چاپ مقاله پرداخت شود.

تعداد انتشار در سال

دوره انتشار نشریه فصلنامه است و در هر شماره تعداد شش مقاله چاپ میشود

دسترسی به مقالات چاپ شده

دسترسی به چکیده و متن مقالات چاپ شده از طریق سامانه نشریه کاملا رایگان است و هرگونه بهره بردای از آن با ذکر منبع آزاد است.

پیگیری روند بررسی

اطلاعات مربوط به فرایند داوری مقاله شما از طریق پرونده مقاله قابل پیگیری است. در صورت داشتن پرسش احتمالی میتوانید به دو صورت ارسال پیام از طریق سامانه یا تماس تلفنی با شماره ۰۳۱۳۴۴۶۰۳۲۸ داخلی ۲۲  (شنبه تا چهارشنبه فقط ۱۲-۱۰) آن را مطرح کنید.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی مرمت و معماری ایران:
http://mmi.aui.ac.ir/find.php?item=1.119.28.fa
برگشت به اصل مطلب